زندگی سالم

صفحه اصلی زندگی سالم
تیم خبری 0 دیدگاه

بهداشت فرزندان هنگام رفتن به مدرسه

دختران مراقب موها یشان در مدرسه باشند گرچه روسری و مقنعه از موها در برابرگرد و خاك مواظبت می نماید‌ اما هواخوری و استفاده از آفتاب را در موی سر بسیار كم می‌كنند. در نتیجه ممكن است بیماری های قارچی، موخوره، كدری رنگ مو و… را دربر داشته باشد . پس به همین دلیل با شروع مدرسه و استفاده از مقنعه در بچه ها باید از سلامت موی آنها مطمئن باشیم .

ادامه مطلب