صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدیو به بررسی علمی پدیده ی اعتیاد در انسان میپردازیم.

در این برنامه به بررسی ریشه ای و علمی حس همدردی , دلسوزی و همچنین روانپریشی در انسان میپردازیم .

دانشمندا می گن که بعضی وقت ها مغز شما می تونه این حس رو که کی هستین، یعنی شخصیتتون رو به چند قسمت ...