صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

برای مدت ها دانشمندان تصور می‌کردن که خارش و درد توسط سلول های عصبی آشکار می شن و در مغز به حس های ...